Opzetten koudemiddelregistratie

Registratie in de koudetechnische branche is een wettelijk opgelegde verplichting. Deze verplichting is niet voor niets. U als specialist op uw vakgebied werkt met gassen die, wanneer er onzorgvuldig mee omgegaan wordt, schade aan het milieu veroorzaken.

Doordat uw personeel is opgegroeid in een tijd dat er geen administratieve verplichtingen waren, is er nog al wat weerstand tegen en is het lastig een goede draai te vinden waarbij het vastleggen van gegevens voldoende is voor de F-gassen-administratie en efficiënt genoeg om nog werkbaar te zijn.

Escape heeft dit probleem herkend en voldoende ervaring in huis om in de vorm van een cursus op locatie uw personeel te begeleiden bij het juist opzetten of reorganiseren van een koudemiddelregistratie met behulp van ons programma R-flow Online. In het kader hiernaast vindt u meer informatie over de cursus op locatie.